नेपाल सरकार

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय

निर्माण ब्यवसाय प्रवर्धन शाखा

Nepali | English

Downloads

  1. क,ख र ग वर्गकाे निर्माण व्यवसायीकाे विवरण
    [ download ] New
  2. अस्थाई दर्ताकाे लागी निवेदन
    अस्थाई दर्ताकाे लागी निवेदन [ download ]
  3. स्तरवृद्धिकाे निवेदन
    निवेदन [ download ]
© Construction Business Promotion Section.
Designed by SoftBank